ע ¼  
 ӹע
   ʾһ  |  ر
ܰʾ΢֤Ƶ΢ʺŰѹڣ°󶨣°΢  |  ر

ϸIJ

Ժ dzҽ壬ͬһĪƷУػ档

 
 
 
 
 

־

 
 

л־ƴ£  

2014-10-25 21:39:27|  ࣺ ͯ |  ǩ |ٱ |ֺС 

  LOFTER ҵƬ  |
 

л־

ժ԰ٶĿ

л־ƴ£ - ϸ - ϸIJ

 

d sn b fn

y lo jn z s din xng xin c sng k s mng q shn yun
˾ ԩ
chng sh mo dn pu cng bo jin din l chng zhu zho hu ji xin
ì
fng i zhn ch hu l sh hun z zhu xi hu tio xn w mn
¸ á
j fng fi bng h ch yn mng lng j ling rng li x xin
ج ϶
zhn zhu chn hung bo b w mn yn du j jng yng j c jun

jin j ch fng di b kui wn zu jin fn k j n xi bn
Э
yo m gu gui xing sh k yn di t hui li zhng nng zu lin
ħ ɷ ͽ
l b ho ku su gu bi jin gui ji hi t kng mng yn cn

do fi ji qi qio zh q pin su sh sng yng hng zhng bo lin
թ ƭ ʹ
sho sh qing l zi zng w xin zi n yn b p li dio mn
ɱ Ű Ʀ
xi n chng j ru ln bn hun wi xi f gu t l b zhn
¾ ն
mng shn yu yn do zh hn b n du b yun ch z qin
å ū Թ Ǵ
x u z hu b hu fn ln tu lu ji mo wng fn m jun
Ź ͵ © ð ļ
t qi ko wn ku li f yn jio xng ro sh q go sh min
ˡ
lio ko lng dng chn hu y hn cng hung sh cu x du p tun
ʧ
chu ch pi hui png hung b tin jing jio chu x ln tu gu chun

sh zo q hu mo c chu bin ji n gi l xn gng x qin
ʭ é п Ǧ
ni t zh w g bi b fn png gng gu li bn qng mng tn
̼
l qng hi f x tng qu wn p shn x x fn ti tng qun
ϩ Ȳ ̪ ͪ ȩ
qing tng zng f p shn su dn chn sng hu lng y y f tin
ǻ Ƣ ɤ
gng ku q zh x l kung jin fng bio rng zhu qun ji hi qin
ֺ ϥ ­ ׸ ȧ Ƕ
hn sh ch di lng y tn hun g da du zhn nng chung t xun
ɵ ̱ ŧ ͺ Ѣ
mi f so yng b hn y qun yng j zh l li ji b wn
ù ɦ Ȭ Ӹ
zhng bi b qu cu n y n g bo y ch jng zh du chn
ȳ ű Ҹ Ҹ ֫
wi y ku yng jn j jng lun xi li tng tng png gung jn zhn
θ в ʹ մ
i z qn l wn y ku sn zhng li i zhng lo bi p jun
ɢ ֢ ƣ
jng t j bng zhn yng y hun sh m g yng p y pn hun
Ԥ ķ Ӷ Ƹ
dng ji ci gu bng chng ru xin zhng sho l zo lio du ch gun
¯
li zh xn ko dn zh l yn hng bi lo kng hu cho zhu shun
ը Ѭ ±
mn bo lio tng png zhng o jin fng hun p l yn jio zu hn

hn xng fi p hu nn d gn lng t go zhu zhn rn nu wn
ճ Ŵ
jng go m jio x zhu chu fn m fi gng ji yu jn mn mn
ϡ
 z c co bo t n xin yo shi ni ku du di wi lin
Կ Ŧ
h to xing gu w gun y tn zo gng y j bi di kui wn
̵
zhng mn xu mo zhng q gu shun h gu pn tng q mn xi tn
ѥ ñ ˩ Ͱ ϻ ̳
tio zhou l j kung zh jin fn ji dng o po lu ji dng sn
¨ ɡ
b qin jio ni ch ch bio lin png png hung tng jing shng k bn
ǥ ť ƹ ͫ
shn h bi k m no mi tn po m png zhng ho wi s min
ɺ ú ̿ ĭ έ
din chu z ln b wi c bn gn nin w w zh zh mio pn
λ շ բ
xing ju bn bn zhu y jun jun zh lng bng b  nu n mn

cng f xi sh yu m mo hn tng l yn shu zng j yu jin
ʴ ĥ í ӡ ˢ
su xi zhng b hu c di hn q pi y pn y xing ch hun
м ƴ
q gi zh to dio ch j chn k cng xn lu o y f kn
ؤ ס Ѳ
n q zhu dn ch n jn yun kn k q q ch jng wn yn
ɲ ԫ
zn y gu zh gung o jn din p l gun xio y ch n yn

sh zhung bng t yn tn tin y ku qng f g ku su hn
Ҥ
hui xi zh g p jin tng ln qi yng sh to b o xn xin
й ͡ Ӿ
b bn hu qu wi jing wi tn lu cho dio cng j sh li yn
ȱ Φ ̮ ª
y h ji k zh z so shn yo ju xio hu sh fi qu dun
ҥ ȷ
fn y shu k ko ji zun yn w cu dn g yu y q gn
ԥ
y pin hu go bin j jio kn g m gng gi zi bn dng kn
ҳ ƪ У
zhun t shn ji p bin li ln ji u hn pi hn lin s y
ר ɾ ż ˽
x sh min yn hun ch xn m zu mi ji sho qng hu jio x
Ѱ ý ϱ
chu hung no b yu chu jio q po zhn fng zhi xun fi nng l
Ȣ լ Ū
l ba zo shng m cu chun y dng zh qn pi bi fi d
ĺ
sh ni j s kn zhng shng z jin ti chng sng z lo shn x

gn f yo qng zh h qng x ni ni j c xin m d j
ף Ť Ľ
g so z xn hu bn cn y b m n zhn y ni png p
ɩ ѯ ׼ ү
w n n t zn mn min l m yng jn qio xin sh lng l
ģ
gun jn qn shn hn fng rng x kung zhn qin zho jng sh yng z
ȹ չ ٻ ʾ ӳ
ku shu j gng su s qin x di b bng gu chng nu hu y
ߵ Ǩ ŵ
sh d hng yun rn zh qi y rn shn pi tu t min xi
Ը ȼ Ǣ ̥ Ż
t sh gng xin yng xing xn y
ѫ

d s b fn

yu zh zo qio wn shu lin x tu no rn nin ju qn jin x
ˣ ϰ ͷ
y r m fng sn s yn d w li mio hu q b p y
Ҽ ġ ½ Ʃ
yn cng chng  yng ku su x bi qin sh ji sng s p l
Ŷ ӽ Ϥ Ƿ
sho n xio mi zhn hu zho x z zh f ni cu tu zh y
Ŭ ׻ Ϧ ֿ
png shu xio nn xi tin shn x y y  n wi hng gui d
С ˱ ѽ ι
zu m gn p ch hn ln l su bn ju jing ch j lu p
ƨ
s so tng ch c m zhu y dn do j dng jng yng b l
ɨ Ĩ Ө
j cu zo po dn xin fng b qio ch go chn lu wn b ji
ذ
xi w chn k fng rn zhu x zhn din tn r ling shi gng t
Ь ׺ ϴ ձ ̺ ɹ
ng f gu z wn xi zhu d p gi png l fi p di q

bng wi j tng ch r sng y zn me xng z f zu d y
ν Ͳ ô զ
l ln zhun do q j ni b sh qu qng c k jio y
ݰ ׫ ڹ
d l shn hn wn zu w b xi c du din ln s chn x
¼ Ͼ ϧ
w w nun qn hu shu wng x zh h zh y y x x y
ů ˷ ϫ ֮ Ҳ
qi yu yn zi b ma y ne yo w yu s yn mo chu y
ز î
bng gng rn gu gn zh jin x dn jn m jn sh bi qin y
֧ Ķ ʰ Ǫ
zh mi mio g ch cng l zhu f su bn mi du ch p
ֻ ÿ ö ƥ
zhng xn ling ji bn zu sh j du dng f ch zhng sh tng y
Ѯ ʸ ʽ
kng ki y kui xi i chu chng fn n zng hn bi mn d nang
ŭ
wi m qio cu ji qin y yng lin mn cn ku chung c q ling
ή Ǹ
to w ku ju dn ti kng bn ji qi k w ln p nng bn
̧ š
cu ru ki sh f lio tu dn tng ji lu ku tu p qio xin
ͱ Ю §
cho lo cu png zhi ji zhu jin li do chu z po rng zh gun
ժ ץ
pi chui lng ch b b no jin nu d i y zhng zhui b shun
£ Ų Ҵ ק ˨
chn hng nin zh ju tng xi nin nin yun zh sh zhng cu n
Я Ԯ
tn nin sho zho lu go dio hn ch du ch ju zu n m shn
̯ Ĵ
png s b din w t zn y zhu ju l su ch bi hn
˺ ̢ Ҿ ׽ °
dng jin x mo qin dng d dun shn zh jing ni rng zh y lin
ϳ ê ǯ ɿ ա ұ
qio yng b du t ci t cun p dn zo zhng cng t btan
ӻ ̣ ſ
m ji dn dng zhng ci zh zhn dng qio chu mio mng g xi kn
գ հ ä Ϲ
pi zh yng wi yn sh j xun shu y hu mi y dng  yn
Ƴ δ ѣ ˭
zhu zh y ch gi hu q chn kn p zhun ch png zhn c kn
ڶ ש
k c png yng mio mi nin fn rng ji sho zhn zhu f jio ln
Ƽ ө ެ պ
gng zng wi chu jun to bng zhn xun ji lio d p ch j mn
γ Ѥ
zo s u qn rng ni sh hun bn y nng q zhng no w lin
Ž Ţ
lio cu ln li zhng p dng wn qio do chn j y sh qi dn

xng  hu w wi qi sh gun rn kn r wi dng o fn din
Ω ǡ ο
ji x qio ln zhu zh su chun xi bng lng zh zhn xing co zhn
ϭ ׵ Ш ե ջ
zhng ru li lng f yo l yn wi chng tng p jn s bng jin
Ƨ
g yng ch j sh qio l jin go b cun c gu fn nn
ʲ
i shng du x wi hung yng l n su xn p y du bng q
Υ Ӳ ѷ
tu gi zh tng ti di x gu du gu yo zu p qng x
͢ Ϭ Ҩ
q  tn y r lng chn zh t sh nn y zhn ku cu j
ҭ ֳ ֡
li f lo shn tu wi xi j bng xng xi mo jio mu gu b
Ъ Ͻ ó ij
ln bn ch hung xi m i zhi din tu ni tng p jn chu q
Щ İ խ ͮ
zhng bin p ni zhn su lng y l w m q bng d b

f q h qio yn y zhu p h ch po xio yo he cho m
ȣ ҷ ߳ ߺ
fn f d gu j li w l du su lo dao kng chi q ch
ߴ ߶
shn hu ho xio wng s lio hu ni sh di yo dng qing i sh
Х ˻ ҧ Ǻ ɶ
t tu k sou i y hng h x rng hi yn pi wn cho p
Ӵ ž
n fi p jin mi sh ch ma xing zh b wn jng wi hn dn
ơ μ
y di l dng fn su b shn jn j h lio zh mn yu shn

hu  din y lng sh gn qin gu w zho wi ni l kung yun
¤ ǭ κ · Ԭ
zh x gng dng png yo l hn cu h ji zhng s yn ku tn
Ҧ ֣ ̷
xio rn shng f qi shn png pn gu lng wi f cng hu lu yn
Τ ¦
zu p y lu xu wi hng wn fng ch l y d li j jin
Ѧ ξ »
b w yu y u f xio fn g l ho pi yn xng mu kn
ŷ Ф ¬ IJ
cng jing co du qi sho m run gng q jn bo m n m bin
Ī
chn pi j ch ti kung yn zhn zhn w xing go fn r i ln
ۢ ղ
h rn g rn si zh go xin zhn ji y qu cn ku qi lun
۬ ۣ
xn r j shn d ji chng rn xn f j zho k w zhn yn
ة Ƚ տ
j sh tng mio l g xun yun

                                    ԯ
л־ƴ£ - ϸ - ϸIJ
    
 
 
Ķ(201)| (0)
Ƽ ת

ʷϵĽ

LOFTERĸ

<#--־Ⱥ־--> <#--Ƽ־--> <#--ü¼--> <#--Ƽ--> <#--Ķ--> <#--ҳƼ--> <#--ʷϵĽ--> <#--Ƽ־--> <#--һƪһƪ--> <#-- ȶ --> <#-- Ź --> <#--ұģṹ--> <#--ģṹ--> <#--ģṹ--> <#--ͶƱ-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҳ

ҵƬ - ͷ - ֻ - LOFTER APP - Ĵ˲

׹˾Ȩ ©1997-2018